Stypendia

W lipcu 2020 roku otrzymałam stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców kultury, na działania związane z animacją i edukacją kulturalną związane z flizami holenderskimi. W ramach stypendium powstanie strona internetowa dotycząca fliz na Żuławach i w  Dolinie Dolnej Wisły. Efekty pracy opublikowane zostały grudniu 2020.

W październiku 2020 otrzymałam Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. Efektem pracy stypendialnej będzie wystawa „Żuławy na flizach”. (grudzień 2020).